maytinh.jpg http://forexcafe.vn/images/stories/fx/dienthoai.jpg

Monday, 3 October 2011

Free Host Auto Robot- Host miễn phí cho tài khoản Forex.Com Uk

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÍ HOST (Gallant Partners Hosting) CHẠY ROBOT TỰ ĐỘNG GIAO DỊCH (Expert Advisor)
+Deposit tối thiểu $5000
+Tối thiểu giao dịch 10 lot và duy trì tối thiểu $5000 trong tài khoản , số $5000 này xem xét vào ngày cuối mỗi tháng từ khi kích hoạt Host

Older Post:

Newer Post:

BACK TO TOP