maytinh.jpg http://forexcafe.vn/images/stories/fx/dienthoai.jpg

Friday, 17 February 2012

FOREX.COM UK - XEM THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ ĐỔI MẬT KHẨU TÀI KHOẢN TRADING META4 FOREX.COM UK

Sau khi đã tạo xong tài khoản . Bạn nên login vào đường link dưới đây để xem kiểm tra lại thông tin nhân về tài khoản của bạn thay đổi password trading cho bảo mật :
https://secure.efxnow.com/forex2/metatraderuk/forex_my_account.html

Click vào MY PROFILE :
Update Password : Thay đổi password
Current Password : nhập password
New Password : nhập password mới vào
Con firm New Password : nhập lại password mới
==> Click vào Submit xong , sẽ một dòng chữ đỏ hiện lênPassword Updated Successfully thay đổi thông tin thành công .

+ Update Email Address : Xem hoặc cập nhật địa chỉ E mail mới .
*** Lứu ý rằng : Password trading địa chỉ mail đăng khi mở tài khoản quan trọng nhất . Bởi nếu bạn quên password login thì bạn vẫn thể rút tiền về bằng cách điền form rút tiền gửi mail yêu cầu rút tiền đến Forex.com UK . Do đó Email này rất quan trọng . phải email bạn luôn luôn sử dụng thường xuyên .

Update Address : Xem các thông tin về địa chỉ nhà , Thành phố …( chú ý ko nên thay đổi tùy tiện nếu không thật sự thay đổi chỗ ở )

Update Telephone Number : Xem hoặc cập nhật số điện thoại mới

*** Bất kỳ một thông tin nào vừa được bạn thay đổi thì lập tức forex.com UK sẽ gửi mail đến thông báo cho bạn ngay.

Older Post:

Newer Post:

BACK TO TOP