maytinh.jpg http://forexcafe.vn/images/stories/fx/dienthoai.jpg

Wednesday 18 January 2012

Hướng dẫn đăng kí tài khoản giao dịch GOLD FOREX - Nạp / Rút tiền tại sàn IFX

Link đăng kí tài khoản :
http://www.investmentfx.com/liveaccount.php?pid=300
File ảnh phải < 500 KB
Lưu ý: 
Nếu không có phần Upload trực tiếp trên Form đăng kí thì gửi đính kèm 2 File ảnh đến Email:
customerservice@investmentfx.com
Tiêu đề:Kích hoạt tài khoản IFX $100 
Nôi dung: Họ + tên . Tôi đính kèm hồ sơ trong mail này để xác nhận tài khoản giao dịch "

Sau khi điền đầy đủ thông tin, khoảng vài phút sau, Nhà đầu tư nhận Email thông báo thông tin đăng nhập vào Phần mềm MT4 .
 Lứu ý :
Nhà đầu tư dùng thông tin đăng nhập trong Email để Login vào MT4


PHẦN II: HƯỚNG DẪN DEPOSIT

Đăng nhập vào khu vực Quản lý tài khoản tại đây:

Truy cập đến như hướng dẫn sau:

Older Post:

Newer Post:

BACK TO TOP