maytinh.jpg http://forexcafe.vn/images/stories/fx/dienthoai.jpg

Saturday 17 September 2011

Hướng dẫn chuyển vốn từ các sàn giao dịch FCM (External Account Transfer Application Form)

(Forex.Com)-Các Trader đang giao dịch tại các sàn thuộc liên minh FCM như FXDD, FXCM,Forex.Com,...và các sàn thuộc NFA ( Mỹ) có thể chuyển toàn bộ vốn qua lại giữa các Broker.
Thủ tục như sau: [ Ở đây hướng dẫn thủ tục chuyển vốn từ sàn FXDD sang Forex.Com Uk ]
download
Bước 1: Download hồ sở External Account Transfer [Tại đây]

LƯU Ý:
+Cần có tài khoản Live tại Forex.Com Uk trước,sau đó mới chuyển hết vốn từ các Broker khác.
+Thủ tục này tiện ích hơn việc Withdraw từ Broker khác rồi lại Deposit ở Forex.Com Uk  ( nếu rút qua wire có tính phí,Khi Deposit cũng tính phí chuyển đổi ngoại tệ). Liên hệ với sàn FCM cần chuyển $ để biết phí Transfer.

Bước II: Điền thông tin trên Hồ sơ như sau:
Phần I: Forex.com Uk account ( Receiving Firm)
+First name,Last name: Họ& Tên
+Tax ID: Không cần điền, hoặc có thể điền là: N/a
+Daytime telephone Number: Số điệ thoại di động

Phần II: Transfering Account (Sending Firm)
+Name of Firm currently.." Tên sàn giao dịch cần rút vốn.
+Your Accoutn number: Số tài khoản giao dịch
+Name on the account: Tên tài khoản giao dịch
+Contact Name & telephone at Firm: Tên tài khoản và ố Phone liên hệ

Phần III:  Số tiền cần chuyển
+Nếu muốn chuyển toàn bộ thì Check vào ô Full Transfer

Phần IV: Ký tên
Ký vào phần : Account Holder.
Cuối cùng, Scan Form này và gửi đến:
Email phòng Account của Broker cần chuyển. [Trong Ví dụ chuyển vốn từ FXDD sang FOREX.COM , cần liên hệ với FXDD để lấy địa chỉ mail và gửi Form này cho họ, Sau khi nhận đc Form,FXDD sẽ chuyển vốn sang FOREX.COM]

Older Post:

Newer Post:

BACK TO TOP