maytinh.jpg http://forexcafe.vn/images/stories/fx/dienthoai.jpg

Friday 16 September 2011

Hướng dẫn đăng kí tài khoản phụ Internal Account

Đối với các tài khoản giao dịch vãng lai ( Đăng kí trực tiếp với FOREX.com ) và hiện muốn chuyển sang nhóm IB của BantinForex để hưởng các quyền lợi thành viên.Sau khi Transfer,đương nhiên IB sẽ được tính hoa hồng Rebate như đối với khách hàng đăng kí qua Link giới thiệu trực tiếp.
Đầu tiên,Download Form Internal Account Transfer tại Link sau:
download
Đây là thủ tục tạo một tài khoản phụ và chuyển hết ( Hoặc 1 phần ) vốn từ tài khoản hiện tại sang tài khoản phụ. Các IB hướng dẫn khách hàng điền thông tin như sau:
Tài khoản mới sẽ mang tên: ...2. ( Ví dụ: tài khoản hiện tại có tên Lê Văn Lúa, Tài khoản mới sẽ có tên Lê Văn Lúa 2)
_Nếu muốn chuyển tiền từ tài khoản hiện có (A/C#(where funds currently held): Điền vào phần màu xanh số tiền muốn chuyển từ tài khoản hiện tại sang tài khoản mới (Tài khoản mới dưới sự giới thiệu của IB)

KHÔNG ĐIỀN PHẦN MÀU ĐỎ
new_internal_account


LƯU Ý:
ĐIỀN VÀO PHẦN ADDITIONAL COMMENT:
I want my new internal trading account to be introduced by IB 10325782
Theo chính sách mới của Gain Capital-Forex.com,các IB mới đăng kí sau tháng 2/2011 cần 1 khách hàng đầu tiền để nhận mã số IB

SAU KHI GỬI MAIL,SẼ NHẬN EMAIL ĐÊN Uksupport@forex.com Bạn sẽ nhận THÔNG BÁO xác nhận đã nhận được Email

 
Huong-dan-chuyen-tai-khoan-sang-he-thongintroducing-broke

Sau vài giờ thủ tục sẽ hoàn tất và nhận thông tin đăng nhập:

Huong-dan-chuyen-tai-khoan-sang-he-thongintroducing-broke-3

Older Post:

Newer Post:

BACK TO TOP